Tayamum di Kereta Yang Benar Beserta Bacaan Doa Niatnya
Tayamum di Kereta Yang Benar Beserta Bacaan Doa Niatnya

Tayamum merupakan salah satu pengganti daripada berwudhu menggunakan debu yang bersih pada saat tidak ada air sama sekali. Tetapi, untuk melakukan tayamum juga bisa dilakukan ketika berada dalam perjalanan jauh didalam kendaraan. Salah satu contoh mengerjakan tayamum di kereta yang benar beserta bacaan doa niatnya.

Baca Juga: Yang Termasuk Rukun Tayamum Adalah, Bacaan Niat dan Tata Cara Pelaksanaannya

Tayamum di Kereta

Tayamum di Kereta Yang Benar Beserta Bacaan Doa Niatnya

Penjelasan boleh melakukan tayamum dalam keadaan tertentu seperti tayamum di kereta telah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 43:

Artinya: “… Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci), usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu)itu.”

Dengan penjelasan ayat diatas, terdapat beberapa sebab yang membolehkan membersihkan diri dengan cara tayamum. Yang pertama adalah dalam keadaan sakit, dan kedua yaitu berada dalam perjalanan jauh, sedang junub maupun habis buang air.

Cara Tayamum di Kereta

Cara Tayamum di Kereta

Berikut ini, tata cara tayamum di kereta dengan benar yang bisa anda lakukan, yaitu:

Siapkan Debu

Cara tayamum di kereta yang pertama adalah siapkan debu. Anda bisa menyiapakn debu yang bersih baik dari jendela kereta atau lainnya.

Menghadap Kiblat

Cara tayamum di kereta setelah menyiapkan tanah debu yaitu menghadap kiblat sambil mengucapkan basmalah dan meletekan kedua telapak tangan pada jendela atau lainnya dengan posisi semua jari tangan dirapatkan.

Membaca Niat

Cara tayamum di kereta ketika sudah mendapatkan debu yang bersih adalah membaca niat, kemudian usapkan kedua telapak tangan tersebut ke seluruh wajah secara merata sambil membaca niat tayamum.

Mengusap Tangan Kanan dan Kiri

Cara tayamum di kereta habis membaca niat dan mengusap wajah dilanjutkan meletakan kedua telapak tangan kebagian tempat lainnya untuk mengambil debu yang bersih. Lalu, usapkan ke bagian tangan kanan dan kiri.

Mengusap Jari-Jari

Cara tayamum di kereta yang terakhir adalah mengusap jari-jari dengan mempertemukan kedua telapak tangan dan diakhiri dengan membaca doa.

Bacaan Niat Tayamum

Bacaan Niat Tayamum

Sebagai berikut, lafadz doa bacaan niat tayamum di kendaraan seperti tayamum di kereta, yaitu:

نَوَيْتُ التَّيَمُّمَ لِاسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ للهِ تَعَالَى

Latin: “Nawaytu tayammuma li istibaakhati sholati lillahi ta’ala

Artinya: “Aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah.”

Bacaan Doa Setelah Selesai Tayamum

Bacaan Doa Setelah Selesai Tayamum

Adapun, lafadz bacaan doa setelah selesai tayamum di kereta yang dapat dibacakan,:

Latin: “Asyhadu Allaa Ilaaha Illalloohu Wandahuu Laa. Syariika Lahu Wa Asyhadu Anna Muhammadan ‘Abduhuuwa Rosuuluhuu, Alloohummaj’alnii Minat Tawwaabiina Waj’alnii Minal Mutathohhiriin.”

Artinya: “Aku mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan Utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci (saleh).”

Baca Juga: 7 Hal Yang Membatalkan Tayamum Adalah, Beserta Tata Cara Pelaksanaan dan Bacaan Niatnya

Syarat Sah Melakukan Tayamum

Syarat Sah Melakukan Tayamum

Beberapa syarat sah melakukan tayamum di kereta maupun dalam keadaan lainnya, yaitu:

Sulit menemukan air

Syarat sah melakukan tayamum yang pertama adalah ketika sulit menemukan air pada saat musim tidak hujan alias kemarau. Selain itu, orang yang dapat melakukan tayamum ketika berada dalam perjalanan yang sangat jauh dan tidak mendapatkan sumber air. Kemudian, seseorang yang dalam keadaan sakit dapat melakukan tayamum apabila tidak kuat dengan air. Begitupun, pada saat berada didalam sebuah gunung dengan udara yang sangat sejuk dan tidak mendapatkan sumber air.

Debu Suci

Debu suci merupakan bagian dari syarat sah melakukan tayamum. Artinya, ketika seseorang ingin sholat dan tidak ada sumber air, maka boleh dilakukan tayamum dengan tanah debu yang bersih dari najis atau terkena campuran kotoran hewan maupun lainnya. Selain itu, tidak boleh menggunakan tanah bersih yang sudah dipakai kemudian digunakan kembali. Hindari penggunaan tanah debu yang masih dalam keadaan basah ataupun terkena campuran bahan kimia lainnya.

Dilakukan pada Waktu Sholat

Adapun, syarat sah melakukan  tayaman hanya boleh dilakukan pada waktu sholat saja. Apabila anda ingin mengerjakan tayamum untuk membersihkan dari dari kotoran maupun najis maka kondisi seperti ini tidak dianjurkan. Terkecuali apabila kondisi pada saat itu keadaannya tidak memungkinan dalam melakukan hal tertentu.

Tayamum untuk Satu Kali Sholat Fardhu

Syarat sah melakukan tayamum boleh dilakukan tayamum untuk satu kali sholat fardhu. Artinya, pada saat anda telah melakukan tayamum untuk mengerjakan sholat. Maka ketika untuk mengerjakan sholat lainnya, harus dilakukan tayamum lagi apabila masih tidak mendapatkan air.

Paham Rukun Tayamum

Syarat sah melakukan tayamum yang terakhir adalah harus paham rukun tayamum itu sendiri. Dimana, rukun tayamum terdapat 6 perkara, yaitu membaca niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan dan tertib. Rukun tayamum tersebut tentu sangat berbeda dengan rukun wudhu yang sebagaimana mesti dilakukannmya.

Nah, itulah pembahasan tayamum di kereta yang benar beserta bacaan doa niatnya dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Baca Selanjutnya: Tayamum Boleh Dilakukan Ketika Sulit Mendapat Air